Tervetuloa

G
lobal
S
tudents
N
etworkiin !
"
"

Uusi osoite (24.04.2008)
Viimeisin päivitys:
F l o r i a n   S c h n e i d e r

Tämän internetsivun, joka perustuu ulkomaan opintoihini

Suomessa lukuvuonna 2003/4, on tarkoitus toimia tietoläh-

teenä ja kohtauspaikkana opiskelijoille ympäri maailman.